Yükleniyor...
Mobil Logo

Eğitim Yaklaşımımız

Nasıl Bir Öğrenci Yetiştirmek İstiyoruz?

Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için; 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Buradan hareketle:

Üretkenlik ve yenilenme, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, bilgi ve medya okur-yazarlığı, bilişsel esneklik ve uyum, inovasyon, girişimcilik ve öz-yönelim, sosyal ve kültürler arası beceriler, sorumluluk ve liderlik becerilerini öğrencilerimize kazandırarak, onları öğrenmeyi öğrenen ve üst bilişsel beceriler ile kendini gerçekleştiren bireyler olarak yetiştirmeyi eğitim yaklaşımımız olarak benimsiyoruz.

 

Okulumuzda eğitim alan ve okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz;

 1. Öğrenmeye isteklidir, öğreneceklerini belirlemede etkindir.
 2. Sadece sonuca değil, sürece de odaklanır.
 3. Disiplinlerarası ilişki kurar, analitik düşünür.
 4. Büyük ölçekli projeler tasarlar ve gerçekleştirir.
 5. Riskleri görür, sorumluluk alır.
 6. Öz güveni yüksektir bunun yanında sınırlarını bilir, korur ve başkalarının sınırlarına da saygı duyar.
 7. Merak duygusu ile enformasyon okur-yazarlığı yapar.
 8. Milli ve manevi değerlerine bağlı, kültürlerarası farklılıklara saygılıdır.
 9. Geçmişini araştırır ve bilir, yaşadığı zamanın bilgi, becerilerine sahiptir ve geleceği planlar.
 10. İnsanlığa iyilik yolunda hizmet eder.
 11. Doğal ve Sosyal Çevreye duyarlıdır.
 12. Dijital okur-yazarlığa hakimdir, teknolojiyi en doğru şekilde kullanır.
 13. Geleceğin inşa sürecine liderlik eder.
 14. İlgi ve yeteneklerine göre sanat ve spor dallarından en az birine hakimdir ve keyif alır.
 15. Sağlıklı yaşamı önemser.
 16. Vizyon sahibidir.
 17. Türkçeyi doğru kullanır, en az bir yabancı dile hakimdir.