Yükleniyor...
Mobil Logo

İnsan Kaynakları

Kurumumuz; bilimsel düşünceyi benimsemiş, yeniliklere ve değişimlere açık, sahip olduğu potansiyeli verimli şekilde kullanabilen, kendini geliştirmeyi hedefleyen ve proaktif çözümler sunabilen insan kaynağı ile daima kalıcı başarılar elde etmeyi kurumsal ilke edinmiştir.

Kurumlarımızda; İnsan Kaynakları Bölümü olarak amacımız değerlerine bağlı, mutlu çalışanlar topluluğu oluşturmaktır.

Okullarımızda; doğru adayın uygun işe yerleştirilmesinin eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından ne kadar önemli olduğunun bilinciyle; çalışanlarımızın güçlü aidiyet duygusu ile potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ve bu potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilecekleri ortamları hazırlamak ve onlara bu motivasyonu sağlamak İnsan Kaynakları Bölümü olarak en temel ilkemizdir.

Personel istihdamında mesleki yeterlilik ile Milli ve Manevi Değerlere bağlılık bizim için birbirini tamamlayan iki unsurdur.

Büyümekte olan kurumsal yapımızda doğru adayı uygun işe yerleştirmek için ihtiyaç analizlerinin yapılması,

  • Kurum kültürümüze uygun, doğru nitelik ve nicelikteki adayların işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve kuruma adaptasyonlarının sağlanarak takip edilmesi
  • Çalışanların motivasyon ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması,
  • Çalışanlara kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek için gerekli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinin gerçekleştirilmesi ve gerekli kariyer planlaması – ödül süreçlerinin tamamlanması,
  • Çalışanların yasal ve manevi tüm haklarının korunması ve gözetilmesi,
  • Kurumumuz; işveren markası uygulamalarında da referans alınan öncü bir kurum olmasını sağlamaktır.

Siz de bu ailenin bir üyesi olmak istiyorsanız iş başvuru formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.